Calendar

July 2022
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Organizational Day- No School

Time: All Day

Organizational Day No School 

Organizational Day - No School

Time: All Day

Organizational Day No School

Organizational Day - No School

Time: All Day

Organizational Day No School

Quarter 1 Begins

Time: All Day

Quarter 1 Begins

Staggered Entry Day - Grades 1, 3, 5, 7

Time: All Day

Grades 1,3,5,7

Students begin school today

Staggered Entry Day - Grades 2, 4, 6, 8

Time: All Day

Grades 2, 4, 6, 8

Students start today

ALL students at school today

Time: All Day

All students attend school today

Labour Day - No School

Time: All Day

No School Today

National Day for TRC - No School Today

Time: All Day

No School Today

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

Thanksgiving - No School

Time: All Day

Thanksgiving - No School

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

Quarter 2 Begins

Time: All Day

Quarter 2 Begins

Fall Break - No School

Time: All Day

Fall Break - No School

Fall Break - No School

Time: All Day

Fall Break - No School

Fall Break - No School

Time: All Day

Fall Break - No School

Fall Break - No School

Time: All Day

Fall Break - No School

Fall Break - No School

Time: All Day

Fall Break - No School

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Christmas Day

Time: All Day

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Boxing Day

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

NEW YEAR'S DAY

Time: All Day

Happy New Year!

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Christmas Break - No School

Time: All Day

Christmas Break - No School

Back To School

Time: All Day

Students go back to school today

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

Quarter 3 Begins

Time: All Day

Quarter 3 Begins

Teachers' Convention - No School

Time: All Day

Teachers' Convention - No School

Teachers' Convention - No School

Time: All Day

Teachers' Convention - No School

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

Family Day - No School

Time: All Day

Family Day - No School

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

Spring Break - No School

Time: All Day

Spring Break - No School

Spring Break - No School

Time: All Day

Spring Break - No School

Spring Break - No School

Time: All Day

Spring Break - No School

Spring Break - No School

Time: All Day

Spring Break - No School

Spring Break - No School

Time: All Day

Spring Break - No School

Spring Break - No School

Time: All Day

Spring Break - No School

Good Friday - No School

Time: All Day

Good Friday - No School

Easter Monday - No School

Time: All Day

Easter Monday - No School

Quarter 4 Begins

Time: All Day

Quarter 4 Begins

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

School Closure Day - No School

Time: All Day

School Closure Day - No School

Victoria Day - No School

Time: All Day

Victoria Day - No School

PLC Day - No School

Time: All Day

PLC Day - No School

Organizational Day - No School

Time: All Day

Organizational Day - No School

School Closed - No School

Time: All Day

School Closed - No School

School Closed - No School

Time: All Day

School Closed - No School